Контакти

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ

Порталът и услугите на него се предоставят от "Българска телекомуникационна компания" ЕАД (VIVACOM), с ЕИК 831642181, седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. Цариградско шосе, № 115И.

Обадете ни се

123

VIVACOM Обслужване на клиенти - безплатeн за клиенти на VIVACOM

+359 (0) 700 17 000

Обслужване на клиенти VIVACOM за мобилни или фиксирани клиенти на друг оператор

11800

Справки и услуги чрез оператор

120

Национални и международни услуги чрез оператор (достъп само от фиксиран телефонен номер)

Обажданията към телефон 123 са безплатни за номера от мобилната и фиксирана мрежа на VIVACOM. Обажданията към номер 087123 (+35987123) са безплатни за номера от мобилната мрежа на VIVACOM и се таксуват според тарифния план на клиента от фиксирана мрежа на VIVACOM. Обажданията към служба "Обслужване на клиенти" на номер 087 123 (+35987123) от абонати на други мобилни или фиксирани мрежи се таксуват според тарифния план на съответния оператор.

Пишете ни

Оплакване

VIVACOM, "Обслужване на Клиенти"
гр. София; Пощенски код 1784;
Пощенска кутия № 44

Запитване

VIVACOM, Централен офис
гр. София; Пощенски код 1784;
бул. "Цариградско Шосе" 115 И

E-mail
Ако желаете да ни пишете по електронната поща, кликнете тук.